Đại hội IX

ĐẠI HỘI IX: Tháng 1/2013

Tháng 1/2013, tại Đại hội lần thứ IX đ/c Huỳnh Tấn Kiệt tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đ/c Đoàn Văn Đây – Phó Chủ tịch; đ/c Hồ Thanh Hồng – Phó Chủ tịch; đ/c Nguyễn Phước Mạnh – Phó Chủ tịch; đ/c Nguyễn Thị N​hư Ý – Phó Chủ tịch; đ/c Tăng Quốc Lập – Phó Chủ tịch.

Mục tiêu đại hội: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, lòng yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội; nâng cao trình độ văn hoá , tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn , khắc phục hành chính hoá, hướng về cơ sở ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia kiểm tra giám sát tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối , chủ trương của Đảng , pháp luật của Nhà nước; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Đồng Nai vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.


Tải file văn kiện Đại hội: BC VanKienDaiHoiIX.docBC VanKienDaiHoiIX.doc

Liên kết website

Lượt truy cập