Đại hội IV


ĐẠI HỘI IV: Tháng 9/1988


- Từ tháng 9/1988-11/1988: Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 11 năm 1988: đổi tên thành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. BCH gồm 40 ủy viên.


            Đ/c Nguyễn Văn Động – Thường vụ TU – Thư ký Liên Hiệp Công đoàn tỉnh. Do trong giai đoạn này có sự thay đổi tên (tháng 11/1988) – chức vụ thư ký đổi thành Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ngày 03/02/1991 đ/c Nguyễn Văn Động mất do bệnh. Đến tháng 12/1992, đ/c Nguyễn Đình Thắng – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – được bầu bổ sung vào BCH và làm Chủ tịch. 02 đồng chí Nguyễn Thành Tuấn và Đinh Thị Kim Thoa  – giử chức vụ Phó Chủ tịch.


Vào tháng 8/1991 tỉnh Đồng Nai được tách thành 02 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do đó thực lực tổ chức giảm. Năm 1992 có 431 CĐCS với 74.171 ĐV/ 83.627 LĐ.


Mục tiêu đại hội: Đổi mới tư duy – Dân chủ hoá, công khai hoá – Phát huy sáng kiến thực hành tiết kiệm – Cải thiện đời sống​

Liên kết website

Lượt truy cập