“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước.

​           Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước.

Tập 4 phim tài liệu nhiều tập: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình với tiêu đề Khát vọng độc lập, tự do - Phần 4 sẽ đến với khán giả vào tối 14/2, trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Nhân dân. Các tập phim trước đó đã được chiếu phục vụ khán giả xem truyền hình vào các tối 4, 7 và 11/2/2020.

Đây là dự án phim được Bộ Chính trị, Ban Bí thư hết sức quan tâm, đánh giá cao, giao cho Báo Nhân Dân tổ chức thực hiện; hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình gồm 90 tập (khung thời lượng từ 25 đến 30 phút) phản ánh một cách hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay.

Nội dung phim tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng 3/2/1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

VN_Fotor.jpg
Hình ảnh trích đoạn giới thiệu bộ phim

Bộ phim cũng khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, cách mạng Việt Nam, các Anh hùng Liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp của dân tộc; những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng - nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng…
         Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một "biên niên sử" phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta... Qua đó, bộ phim góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội.
          Đây là một bộ phim với khối lượng nội dung đồ sộ, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực trong một quá trình dài lịch sử, được tổ chức sản xuất trên diện rộng trong nước và nước ngoài. Phim được hoàn thành với sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trong cả nước; sự cộng tác, đóng góp ý kiến của các hãng phim, các đài truyền hình, các chuyên gia điện ảnh, các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu..., một số trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh, truyền hình nước ngoài như: Thư viện Quốc hội, Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ); Trung tâm lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Điện ảnh (Pháp), Trung tâm lưu trữ tại Nga, Austraylia và một số nước… Trong phim nhiều tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý lần đầu sẽ được giới thiệu ở Việt Nam...
phimthoidaihcm.jpg
Một cảnh trong phim

Theo Giám đốc sản xuất phim Lê Anh, phim thực hiện theo Fomat định hình các sự kiện, nội dung trong một năm được xây dựng, thể hiện thành 1 tập phim. Trong đó có 5 tập (tên Khát vọng độc lập tự do) được sản xuất nội dung phản ánh dòng chảy lịch sử từ trước năm 1930 đến năm 1944. Bắt đầu từ 1945 đến 2020 sẽ xây dựng nội dung trong mỗi năm thành 1 tập phim (Những năm có nhiều sự kiện lớn, điểm nhấn của lịch sử có thể sản xuất 2 tập).

Cách thể hiện phim không khô cứng, bó hẹp, không đơn thuần về lịch sử Đảng, được thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam như một chủ thể hòa chung, lãnh đạo toàn diện, đồng hành với lịch sử phát triển của dân tộc, đất nước; phát huy cao nhất sự sáng tạo của tác giả kịch bản, đạo diễn trong mỗi tập phim, để có sự độc đáo nhưng đa dạng phong phú về nội dung , cách thể hiện..., tránh sự trùng lặp "lối mòn" trong cách thể hiện của mỗi tập phim.

Trong quá trình phát sóng các tập đầu, dự án phim vẫn tiếp tục sản xuất "cuốn chiếu" các tập còn lại; đồng thời tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, đặc biệt là đông đảo công chúng để phim được hoàn thiện. Đánh giá của công chúng dành cho những tập đầu của bộ phim là tốt. (Nguồn thethaovanhoa.vn)Liên kết website

Lượt truy cập