BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

​         Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội, cụ thể như sau:

         1/. Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày: ngày 04, 05/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị và sự kiện tỉnh. Đại hội rất vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

 quang canh.jpg
 Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI

2/. Đại hội vui mừng đón tiếp các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ; Thường trực Hồi đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố.

 quang canh 2.jpg
          3/. Tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội có 400 đại biểu, có 168 đại biểu nữ, tỷ lệ 42%; 43 đại biểu đương nhiên, tỷ lệ 10,75%; 337 đại biểu được bầu từ Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc, tỷ lệ 84,25%; 20 đại biểu chỉ định, tỷ lệ 5%; đại diện cho hơn 702.292 đoàn viên, người lao động của 2.966 Công đoàn cơ sở. Tham dự Đại hội có 392 đại biểu, tỷ lệ 98%.

           4/. Chủ đề Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, vì quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện”.

           5/. Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trí tuệ, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội đã tổng hợp hơn 500 lượt ý kiến thảo luận, góp ý từ Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; tại Đại hội có 24 lượt ý kiến thảo luận tại Tổ và 25 báo cáo tham luận được gửi tới Đại hội, nhiều ý kiến sâu sắc đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

            6/. Đại hội đã quyết định số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là 49 Uỷ viên, tại Đại hội bầu 47 Uỷ viên, khuyết 02 Uỷ viên. Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 28 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

 quang canh 3.jpg
            Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội (khóa XV), tiếp tục được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch; đ/c Bùi Thị Nhàn, đ/c Huỳnh Phước Sang, đ/c Bùi Thị Bích Thuỷ được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch. Hội nghị Bầu Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI gồm 09 đồng chí, khuyết 02 đồng chí; đồng chí Nguyễn Việt Hoài tiếp tục được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, đ/c Vũ Ngọc Hà tiếp tục được Hội nghị Uỷ ban Kiểm tra khoá XI bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh. 

             7/. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Đại hội đóng góp vào Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII); thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, mục tiêu, nhiệm vụ khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau: 

           Đại hội đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình hiện nay. Tập trung nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động cùng với các hoạt động phúc lợi thiết thực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, có nghiệp vụ giỏi. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện. Đại hội đề ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

* Nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ:

- Phấn đấu toàn tỉnh phát triển tăng thêm 150.000 đoàn viên , đến cuối nhiệm kỳ đạt 888.950 đoàn viên. 

- Thành lập mới: 300 Công đoàn cơ sở. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có đủ điều kiện) thành lập tổ chức Công đoàn. 

- 100% Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Nhà nước và 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể( ).

- Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ. 

- Phấn đấu bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Cấp tỉnh phấn đấu triển khai xây dựng 01 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp; đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu các huyện, thành phố có khu công nghiệp tập trung có khu sinh hoạt công nhân lao động do Công đoàn quản lý.

* Nhóm chỉ tiêu hàng năm:

- 100% cán bộ Công đoàn được quán triệt nghị quyết của Đảng, Công đoàn; 85%-90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

- Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

- 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 90% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Hằng năm bình quân mỗi Công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- 100% Công đoàn cấp trên cơ sở trở lên thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi gửi báo cáo quyết toán về công đoàn cấp trên; Ít nhất 15% công đoàn cơ sở được Công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính; Ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

- 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, quy chế dân chủ ở cơ sở. Phấn đấu hàng năm, 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 95% doanh nghiệp vốn nhà nước và 65% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; 75% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (định kỳ và đột xuất).

- Phấn đấu 100% cơ quan Hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước, 70% Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tư nhân có tổ chức Công đoàn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hóa”. Phấn đấu ít nhất 98% được công nhận “đạt chuẩn văn hóa”.

- Hằng năm Liên đoàn lao động tỉnh và mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở có ít nhất 05 hoạt động phối hợp với các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí cho đoàn viên, người lao động.

Đại hội đề ra các khâu đột phá:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là cán bộ chuyên trách công đoàn và Công đoàn cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập thể người lao động ở Công đoàn cơ sở kịp thời, thiết thực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong thương lượng thoả ước lao động tập thể về tiền lương và các chế độ phúc lợi.

- Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính. 

Đại hội đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tổ chức các cuộc vận động, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, hoạt động các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, đảm bảo điều kiện hoạt động công đoàn; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động công đoàn.

             8/. Phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Đại hội

Đồng chí đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, biểu dương những nổ lực, cố gắng của tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh trong nhiệm kỳ qua được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng II.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt 05 nhiệm vụ sau: Các cấp Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội các cấp, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, người lao động; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động giải quyết tốt các tranh chấp lao động, hạn chế xảy ra các vụ ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng với các cấp, các ngành tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, việc làm và đời sống vật chết, tinh thần cho công nhân, nhất là ở các doanh nghiệp có vi phạm, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động. Kiên quyết xử lý các vi phạm về: Luật lao động, Luật Bảo hiểm, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở... tuân thủ nghiêm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi cho người lao động... Nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để các thế lực thù địch kích động, lôi kéo, biểu tình, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh của tỉnh Đồng Nai.

Công đoàn các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, chủ động và kịp thời tham gia giải quyết có hiệu quả những bức xúc của công nhân lao động về việc làm, quyền lợi, thu nhập, Bảo hiểm xã hội, nhà ở... để công đoàn thật sự là cầu nối, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của công nhân tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hướng dẫn nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với Ban giám đốc (chủ doanh nghiệp); tư vấn, hướng dẫn giúp công nhân lao động ký kết hợp đồng lao động và thực hiện tốt kỹ năng thương lượng ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp với phương châm “hợp tác-phát triển” nhằm bảo đảm hài hoà lợi ích giữa chủ đầu tư, người lao động và Nhà nước lấy nội dung xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với chủ trương chung là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở luôn năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với chủ trương chung là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở luôn năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, tâm huyết đối với đoàn viên, người lao động. Từng bước phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách gắn liền với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khoá XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công nhân, viên chức lao động; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và hoạt động của các cấp Công đoàn.

            9/. Phát biểu chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Đại hội

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước. 

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 05 nội dung sau: Sau Đại hội cần tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Kết luận 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. 

Tập trung thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh các chính sách để hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động, nhất là các nhu cầu thiết yếu của người lao động như nhà ở xã hội, các công trình phúc lợi các thiết chế của tổ chức công đoàn cho người lao động vui chơi, giải trí sau giờ làm việc... Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; đặc biệt là việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ ở cơ sở. Phát triển đa dạng các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, bữa ăn giữa ca; xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trở thành phúc lợi, lợi ích của tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên và người lao động.

         Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng. Chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến nhất là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sự lan tỏa trong hệ thống và toàn xã hội; quan tâm đúc kết, phát triển các mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả để nhân rộng.

           Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn; tập trung nguồn lực, giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, tâm huyết, kỹ năng, phương pháp công tác; chủ động thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra giám sát về tài chính công đoàn cơ sở nhất là tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động.  

           Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức trong toàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đồng lòng, đồng sức phấn đầu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng giai cấp cong nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đ/c Bùi Thị Nhàn - PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh


Liên kết website

Lượt truy cập