Từ ngày
Đến ngày
  
 
Bảng kê thù lao, nhuận bút tin bài Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
Từ ngày 25/11/2023 đến ngày 02/12/2023
STT Tên Bài viết, tin tức, hình ảnh Chuyên mục Thể loại Đơn vị độ dài tin Độ dài thực tế(trang) Số lượng độ dài tin bài Hệ số giá trị tin bài Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút(đồng) Nhuận bút được hưởng(đồng) Ghi chú

Liên kết website

Lượt truy cập