CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 30/12/2019 đến 04/01/2020)

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

30/12

 - Giao ban đầu tuần (7h30).

 TT, các ban, VP

- Dự kỳ họp thứ 14 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX tại UBND tỉnh (8h).

Chủ tịch

- Dự HN trực tuyến Chính phủ triển khai  nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 tại UBND tỉnh (30-31/12).

Đ/c Khanh

- Tham gia Đoàn kiểm tra số 1 của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2019 tại Huyện ủy Cẩm Mỹ (8h), Huyện ủy Long Thành (14h).

Đ/c Lập

- Dự lễ trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở do Tập đoàn Phong Thái hỗ trợ tại Tp.Phan Thiết (10h).

Đ/c Hồng, Hiền, Ban CSPL

- Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ DN theo QĐ số 2387/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

- Tham gia Tổ rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn TP.Biên Hòa (30-31/12). 

Ban CSPL

 

Ban CSPL

Thứ ba

31/12

- Dự HN tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 tại huyện Thống Nhất (7h30).

Đ/c Lập

- Dự HN tổng kết công tác Đoàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 tại Golden Lotus (8h).

Đ/c Khanh

- Họp Ban Thường vụ tháng 12 năm 2019 tại LĐLĐ tỉnh (13h30).

BTV, VP

- Dự Hội nghị “người lao động” Bệnh viện Shing Mark (13h).

Đ/c Hồng

- Tham gia Đoàn công tác BQL các KCN tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ DN theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh tại Cty Grand Treasure

Ban CSPL

- Dự họp tại Sở LĐTB&XH tỉnh về công bố biên bản điều tra TNLĐ ngày 10/11/2016 tại Công trình xây dựng Khu dân cư An Hưng Phát (14h30). 

Ban CSPL

Thứ tư

01/01

Nghỉ Tết dương lịch năm 2020

 (trực cơ quan theo Thông báo số 251/TB-LĐLĐ ngày 26/12/2019)

Thứ năm

02/01

- Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019 cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh (13h30).

CBCNV cơ quan

Thứ sáu

03/01

- Sinh hoạt Chi bộ trực tuyến trên kênh ĐN1 (8h).

CBCNV cơ quan

- Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ.

Các Chi bộ

- Tham gia Tổ rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Ban CSPL

- Giải quyết đơn khiếu nại về chế độ TNLĐ đối với ông Đỗ Văn Thỏa tại Sở LĐTB&XH tỉnh. 

Đ/c Sinh

Thứ bảy

04/01

      - Trực cơ quan: Đ/c Lê Hữu Hiền - Chánh Văn phòng

                                Đ/c Nguyễn Thị Minh Yến - CV Ban TaC

                                Đ/c Lê Quang Viên - Lái xe 

 

 

  

Nơi nhận:                                             

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT – VP.

77.doc77.doc

TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Huỳnh Văn Nhịn

Liên kết website

Lượt truy cập