CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019)

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

21/10

­­­­­­

- Giao ban đầu tuần (7h30).

- Tham dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội (21/10-21/11).

- Dự họp Tổ biên tập và các nhóm biên soạn văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tại UBND tỉnh (9h). 

 

TT, các ban, VP

Chủ tịch

Đ/c Sinh

Thứ ba

22/10

 

- Dự HN Báo cáo viên tỉnh thường kỳ tháng 10/2019 tại Tỉnh ủy (8h).

- Dự hội thảo trao đổi về các vướng mắc trong thực hiện PLLĐ và Luật BHXH tại Nhà khách 71 (8h).

- Tổ chức tập huấn Nghị định 149 của Chính phủ tại LĐLĐ huyện Vĩnh Cửu (8h).

- Tổ chức tập huấn Đề án 938/CP cho CBCĐ, cán bộ nữ công và CNLĐ tại LĐLĐ huyện Định Quán (8h).

- Tham gia Đoàn thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh thanh tra các DN trên địa bàn tỉnh.

- Làm việc với TLĐ và ILO về kết quả thí điểm TƯLĐTT nhóm DN ngành gỗ tại LĐLĐ tỉnh (13h).

- Tuyên truyền GDPL và Đề án 938/CP tại CĐCS Cty Dona Pacific (14h).

- Tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động, Công đoàn và các chế độ chính sách cho đoàn viên CĐ Cty Dona Pacific (15h). 

 

Đ/c Lập

Đ/c Hồng

 

Ban CSPL

Ban TG-NC

 

Ban CSPL

Đ/c Sinh

 

Ban TG-NC

Đ/c Sinh

Thứ tư

23/10

 - Họp Ban Quản lý quỹ Xã hội (8h).

- Tổ chức tập huấn kỷ năng thương lượng đối thoại cho cán bộ CĐCS các DN may trên địa bàn huyện Trảng Bom (8h).

 BQL quỹ

Đ/c Sinh, CSPL 

Thứ năm

24/10

 - Tham gia tập huấn công tác thành lập CĐCS khu vực Phi chính thức tại Vĩnh Long (24-25/10)

- Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ tại LĐLĐ huyện Long Thành (7h30).

- Tổ chức tập huấn Nghị định 149 của Chính phủ tại LĐLĐ huyện Xuân Lộc (8h).

- Tham gia Đoàn thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh thanh tra Cty sản xuất Sunluxe.

 Đ/c Khanh

 

Ban CSPL

Ban CSPL

Ban CSPL 

Thứ sáu

25/10

 - Tổ chức HN triển khai Đề án 938 trong cán bộ Công đoàn và cán bộ nữ công tại LĐLĐ tỉnh (7h30).

- Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ tại Công đoàn KCN Biên Hòa (7h30).

- Tổ chức tập huấn Nghị định 149 của Chính phủ tại LĐLĐ huyện Định Quán (8h).

- Dự họp mặt ngày Truyền thống Quân giới Việt Nam tại Bộ CHQS tỉnh (8h30). 

 Ban TG-NC

 

Ban CSPL

Ban CSPL

Đ/c Lập

 

Thứ bảy

26/10

 

 - Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam tại tỉnh Bình Phước (7h30).

- Tổ chức tập huấn Đề án 938 trong CNLĐ tại Cty Chien (8h).

- Trực cơ quan: Đ/c Lê Hữu Hiền - Chánh Văn phòng

                            Đ/c Lê Thị Tuyết Anh - CV Ban Tài chính

                            Đ/c  Nguyễn Văn Tâm - Lái xe 

 Đ/c Hồng

 

Ban TG-NC

 

 

 

   

Nơi nhận:                                           

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT – VP.

67.doc67.doc


                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

                    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                Đã ký

                      Nông Văn Dũng

              

Liên kết website

Lượt truy cập